Onze Aanpak

NiSH gebruikt haar standaard en methoden voor de uitvoering van al haar projecten. Per project wordt nagegaan welke activiteiten voor het project van toepassing zijn, dit afhankelijk van de opdracht en scope afgesproken met de klant. Waar nuttig, worden algemeen erkende methodologieën (IDEF, UML,…) gebuikt.

Voor de operationele en financiële opvolging van een project beschikt NiSH, over een intranet Projectopvolgingssysteem, waar zowel de project activiteiten, uurprestaties als aankopen op het project opgevolgd worden door zowel de Project Manager als door de financiële dienst.

Vijf sterren Projectaanpak

Omdat uw project voor jullie belangrijk is voor de toekomst en voor jullie klanten is het ook belangrijk dat uw nieuwe toepassing op een degelijke gestructureerde manier wordt opgebouwd en geïmplementeerd. Hiervoor stellen we onze vijf sterren projectaanpak voor:


Project plan
Bij opstart wordt concreet bepaald wat de scope, activiteiten, planning en rollen zijn van al de betrokken partijen.

Solution Design 
In deze fase wordt het grafische en functioneel concept van de nieuwe toepassing gedefinieerd. Dit doen we door middel van gesprekken en workshops met de betrokken personen waaruit we dan een analyse maken.

Building solution
Op basis van het nieuwe grafisch concept en de analyse gaan we over tot het bouwen van de applicatie of website.


Acceptatie testen en GoLive
Hoewel we regelmatig tijdens de ontwikkeling van het project feedback geven over de stand van zaken, voorzien we toch een formele acceptatie test door de klant, waar de correcte werking van de toepassing wordt uitgetest. Na goedkeuring plaatsen we deze live.

Training en implementatie
De applicatie is live maar nu zal er nog een documentatie en begeleiding van de gebruikers plaats vinden.
Wanneer men alle bovenstaande fasen heeft doorlopen zal men met succes de nieuwe website of applicatie in gebruik kunnen nemen.

Daarna kunnen we jullie nog begeleiden in het verder uitwerken en gebruik van de site en hun statistieken.

Latere uitbreidingen van de website of applicatie zijn ook altijd mogelijk.